DOYOU PLACE
Taisyklės

Taisyklės

REZERVACIJOS ATLIKIMO TAISYKLĖS

Apmokėjus rezervaciją, Jūs patvirtinate, kad esate pilnametis/-ė, susipažinote ir sutinkate su mūsų vidaus tvarkos taisyklėmis. Neatlikus mokėjimo ir nepatvirtinus taisyklių, rezervacija negali būti atlikta.

Rezervacija privalo būti asmeniška, nurodant savo ir kartu atvykstančio žmogaus vardus.

Jei kartais įvyktų klaida rezervavimo sistemoje, dėl kurios paslauga būtų negalima ar jos kaina būtų nepagrįstai maža, informuosime per 1 parą nuo rezervavimo patvirtinimo. Tokiu atveju rezervacija bus atšaukta, o sumokėti pinigai grąžinti.

Rezervuojant Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami rezervavimo procedūrai įvykdyti (pagal 1997-09-28 sutarties dėl asmens duomenų apsaugos sąlygas).

Konceptas – pabėgimas vienam/dviems. Galimybė rezervuoti tik vieną namelį, t.y. negalimos kelių namelių rezervacijos kartu su kompanija. Namelyje, jo lauko zonoje ar pirtyje vienu metu negali būti daugiau nei 2 žmonės. Neleistinai atvykus su kompanija, būsite išprašyti, tokiu atveju rezervacijos mokestis negrąžinamas.

Rezervacijos neatšaukiamos dėl jokių priežasčių – ligos, atšaukto skrydžio ir kitų pasikeitusių planų. Iš anksto pranešus vietoj Jūsų gali atvykti kiti žmonės, kurie privalo būti supažindinti su mūsų taisyklėmis ir jų laikytis. Atvykimo dieną keisti atvykstančių jau negalima. Neišbuvus numatyto rezervacijoje laiko, suma už neišbūtą laiką negrąžinama.

Norint pakeisti rezervacijos datas, praneškite kuo anksčiau el.paštu. Likus ne mažiau nei 14 dienų, galimas datų keitimas. Jums suteikiamas kodas, su kuriuo 3 mėnesių bėgyje galima išnaudoti sumokėtą sumą kitai rezervacijai. Atliekant naują rezervaciją, galioja tokios sąlygos ir kainos, kokios nurodytos naujai atliekamos rezervacijos metu. Likus mažiau nei 14 dienų, keitimas galimas tik tuo atveju, jei atlaisvintos datos rezervuojamos. Jei datos liks neužimtos, keitimas negalimas.

Dovanų kupono suma gali būti išnaudota DOYOU PLACE paslaugoms iki kupone nurodytos datos. Apsilankymo datą galima rinktis iš kupono galiojimo laikotarpio. Dovanų kuponas nepratęsiamas. Nepanaudota kupono suma nėra grąžinama. Dovanų kuponas į grynuosius nekeičiamas. Suvedus kupono kodą, atliekant rezervaciją, kuponas nustoja galioti.

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Atvykimas nuo 15h. Išvykimas iki 11h.

Tik suaugusiems. Negalima ir su kūdikiais. Rezervuoti bei atvykti gali tik pilnamečiai.

Namelyje gali apsistoti tik tiek žmonių, kiek nurodyta rezervacijos patvirtinime. Negalima pasikviesti daugiau žmonių į teritoriją ar namelį.

Atvykti su augintiniu negalima. Teritorijoje gyvena mūsų augintiniai – katinas, šunys. Deja, užtikrinti saugumo itin alergiškiems žmonėms negalime, nes jie kartais užsuka į vidų.

Netriukšmaukite. Garsas čia sklinda itin lengvai, labai prašome gerbti visų privatumą ir ramybę.

Atsiprašome, bet dėl aplinkinių sodybų, miestelio bei gatvės, esančios už ežero, skleidžiamų garsų negalime atsakyti. Šaltasis sezonas –  tinkamesnis metas, ieškantiems tylos.

Negalima fotografuoti, filmuoti tiek nameliuose, tiek teritorijoje komerciniais tikslais (siekiant pateikti, reklamuoti tam tikrą produktą, paslaugą).

Prašome nesivežti balionų ir kitų papuošimų. Mūsų idėja – minimalizmas ir natūrali gamta, todėl labai stengiamės vengti nereikalingų daiktų ir šiukšlių.

Nameliuose ir pirtyje draudžiama rūkyti (negalima naudoti ir kaljano).

Vertiname gryną orą, todėl prašome, gaminant maistą, įjungti gartraukį, susidarius dūmų kvapui nuo krosnelės, gerai išvėdinti, nenaudoti stiprių kvapų (pvz., smilkalų).

Krosnelę naudokite pagal mūsų pateiktą instrukciją, naudokite tik tam skirtas malkas. Nedėkite nieko ant krosnelės. Žvakes deginkite tik žvakidėse, nepalikite jų ir krosnelės be priežiūros.

Sukiojant virtuvės kranus, nenaudokite jėgos.

Stalų (tiek lauke, tiek viduje) paviršius nėra atsparus karščiui.

Naudojantis griliumi ar laužaviete, prašome prižiūrėti ugnį. Nejudinkite griliaus iš vietos.

Saugokite gerbūvį. Jei pastebite kokius gedimus ar pažeidimus, praneškite mums nedelsdami. Už sugadinimus taikoma atitinkama bauda. Tokiu atveju turite išvykti nedelsdami, rezervacijos mokestis nėra grąžinamas.

Prašome nežvejoti nuo lieptų (galite naudotis valtimi).

Jacuzzi naudojimosi taisyklės: Prieš lendant į jacuzzi, nusiprauskite duše, būtinai nusivalykite makiažą. Aliejaus pagrindo preparatai greitai užteršia vandenį. Prašome nerūkyti, nesinešti maisto, nepilti jokių skysčių, įskaitant gėrimus, šampūną, muilą ir pan.. Vandens rodikliai nuolat stebimi, kad galėtume palaikyti idealią higieną ir švarą. Jei po Jūsų apsilankymo stipriai pasikeis vandens rodikliai, turėsite sumokėti (50Eur) už vandens keitimą bei papildomą jacuzzi valymą. Atkreipkite dėmesį, kad jacuzzi skleidžiamas garsas skatina kalbėtis garsiau, visgi lauko zonose visų prašome būti tyliai. Nesinaudojant jacuzzi BŪTINA uždaryti ir prisegti dangtį.

Už nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namelių viduje ar teritorijoje, pirtyje, maudantis ežere ar plaukiojant valtimi yra atsakingi patys lankytojai.

Mes pasiliekame teisę Jus išprašyti, jei nesilaikote taisyklių (pvz., atvykus su kompanija į kelis namelius, su augintiniu, kūdikiu ir pan.) ar elgiatės nepagarbiai su mumis ar kitais svečiais. Tokiais atvejais rezervacijos mokestis negrąžinamas, perleisti rezervacijos kitiems negalima. Taip pat galime informuoti, kad negalėsite daugiau atvykti, jei Jums išvykus pastebėsime, kad nesilaikėte taisyklių ir/arba palikote didelę netvarką.